Thursday, 29 April 2021 15:20

Oktyabrsky District Court of Izhevsk

Additional Info

  • Country: Russia
  • State: Udmurtian Republic
  • City: g Izhevsk
  • Street, House: ul Rodnikovaya, dom 60
  • Postcode: 426000
  • E-mail:
  • Site: http://oktyabrskiy.udm.sudrf.ru
  • Phone: (3412)72-14-28, 72-02-56, 72-07-87

Territorial jurisdiction

The territorial jurisdiction of the Oktyabrsky District Court of Izhevsk corresponds to the administrative-territorial division of the Oktyabrsky District of Izhevsk.

g. Izhevsk:
10 years of October (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10a, 12, 14a, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 22a, 23, 24, 26 , 27, parking lot "Izhevskaya"), 30 years of Victory (2, 4a, 4b, 4c, 5, 5a, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 10a, 11, 11a, 12, 13, 14, 15 , 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 19a, 20, 20a, 21, 22, 23, 24, 24a, 25, 26, 26a, 28, 28a, 28b, 28c, 30, 31, 32 , 32a, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 42a, 44, 45, 46, 46a, 47, 47a, 49, 49a, 51, 55, 58, 58a, 60, 60a, 62, 64 , 65, 66, 66а, 68, 72, 74, 74а, 76, 78, 80, 80а, 82, 84, 84а, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а), 50- anniversary of the Komsomol (9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 42b, 45, 47 , 49, 51, 53, 55, 57, 59), 50 years of Pioneer (22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47) , Bezymyanny lane, Beregovaya (5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19), Borodin (3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 19 - M.T. Kalashnikov, 20, 20a, 21, 22, 24, Opera and Ballet Theater), them. Vadim Sivkov (182, 182a, 184a, 185, 186, 188, 189, 189a, 190, 191, 193, 196, 201, 202, 203, 203a, 206, 256a, 259a, 265b, 277, 279, 281, 283 , 285, 287, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 , 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337 , 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348а, 349, 350, 351, 352, 354, 356, 358), im. Architect Dudin (2, 3, 4, 7, 7a, 14, Veterok parking lot, Zarya sports complex), Karl Marx (177, 177b, 179, 181, 181a, 183, 185, 187, 189, 191, 208 , 210, 219, 219b, 221, 225, 227, 242, 244, 244а, 246, 258, 260, 262, 262а, 263, 264, 264а, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 270а, 271272 , 272а, 273, 273а, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 283, 283а, 285, 287, 288а, 289, 291, 293, 300, 300а, 302, 310, 312, 314, 316 , 316h/s, 318, 318h /, 320, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 382, ​​384, 386, 388, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 419, 421, 425, 427, 428, 429, 431, 431а, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 437а, 438, 440, 444, 446), Kirov (3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 14a, 14b, 15, 16, 17, 18, 20 , 22, 40а, 46а, 56, 102, 104, 105, 106, 106а, 107, 108, 108а, 109, 110, 111, 111а, 111b, 112, 112а, 113 , 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 120а, 121, 122, 122а, 122b, 122c, 122 g, 122ts, 123, 125, 127, 127а, 128, 130, 132, 140), Kommunarov (217, 231, 239, 239а, 239b, 245, 247, 249, 249а, 281, 281а, 283, 285, 287, 289, 289а, 291, 293, 295, 297, 313, 315, 317, 319, 321 , 323, 349, 351, 353, 353а, 355, 357, 361, 363, private sector houses), Krasnaya (133, 135, 137, 139, 168, 168а), Krasnoarmeiskaya (164, 166, 168, 169, 171 , 173, 175, 182, 257, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 273а, 275, 275а, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 , 289, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330 , 332), Krasnogeroiskaya (12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 28а, 30, 32, 35, 37, 38а, 39, stadium "Dynamo"), Likhvintseva (6, 9, 9а, 11, 17, 19, 28, 46, 48, 50, 50a, 52), Maiskaya (6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14a, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 , 22, 23, 24, 26, 29), Maxim Gorky (68, 70, 72, 73, 75, 79, 83b, 85a, 90, 92, 144, 150, 150a, 152, 154, 156, 156а, 158, 160, 162, 164, 166, 177а, 220 (school number 1), 222, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 241, 243, 245 , 247, 249, 253, 255, 308, 310, 312, JSC "Axion"), Metallistov (1, 2, 3, 4, 5, 4b, 13a, 22, 24, 26, 32, 33, 34, 35 , 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58), Metallurgichesky (1, 27), Metallurgov (3, 5, 7, 9, Autocooperative "October") , Police (3, 16, 18, 18а, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70 , 74, 76, 78, 103, 104, 110, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 165, 169, 171), Police (21, 23, 25, 27, 28, 28a, 29, 30, 31, 32), im. Nagovitsyna (2, 4, 6, 8, 10 - children's hospital No. 2), Nizhnyaya (5, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39 , 40, 42, 59), New Eighth, Onezhskaya (3, 5, 7), Park im. Kirov (everything located in the park), Sand (2, 2/1, 2a, 4, 4a, 4b, 6, 8, 9, 10, 11, 11a, 11b, 12, 13, 14, 15, 16 , 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32a, 33, 34, 35, 36, 36a, 37, 38, 38a, 38b , 39, 40a, 41, 42, 43, 44, 45, 46, Republic of Tatarstan Center, GU IEMZ "Kupol", radio facility, treatment facilities), Podlesnaya 1st (7, 8, 9, 10a, 11, 12 , 61, 68, 72), Podlesnaya 2nd (1, 2, 4, 6, 8, 10, 12), Podlesnaya 3rd (1, 1a, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7 , 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16a, 17, 17a, 17b, 18, 20, 22, 27, 29, 35, 37, 39), Podlesny 3rd (1 , 2, 3, all houses h/s), Podlesnaya 4th (4, 4a, 6, 8, 8a, 20a, 22, 22a, 26, 26a, 15a, 17, 19, 21, 23, 25, 25a ), Podlesny 4th (1, 2, 2a, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 9, 17, 19, 21, 23, 25), Podlesnaya 5th (1, 2, 3, 4 , 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 34, 38, 40а, 44), Podlesnaya 6th (1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 41а), Podlesnaya 7th (1 , 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9 , 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 34а, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 97, 98, 100, 102 , 104, 106, 108, 110, 112, 114), Podlesnaya 8th (5, 36, 62, 64, 64a, 66, 66a, 66b, 68, 70, 72, 74, 76, 76a, 78, 78a , 80, 82), Podlesny 8th (6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12), Podlesnaya 9th (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 23a, 23b, 25, 25a, 27, 27a, 28, 28a, 29, 31, 31a, 32, 33, 34, 35 , 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63), Podlesnaya 10th (7, 10а, 28, 30, 32 , 34a, 36), Pushkinskaya (187, 190, 192, 194a, 196, 197, 198, 200, 202, 204, 204a, 206, 208, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 220a, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 240a, 241, 242, 243, 244, 245, 245а, 246, 247, 247а, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 253а, 253b, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 261а, 262, 264, 266, 266а, 268, 270, 272, 276, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 289а, 290, 291, 2 91а, 292, 293, 294, 285-329 (odd houses h/s), 363, 365, 365а, 367, 367а, 367b, 369, 369а, 371, 371а, 373, 373b, 377), Separate (1, 7, 8, 20), Revolutionary (199 - IGMA, 217 - Udmurtpotrebsoyuz), Rodnikovaya (56, 59, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72/1, 73, 74), Sacco and Vanzetti (no houses), Svoboda (167, 171, 171a, 173, 173a, 175, 184, 186, 187, 187a, 188, 189, 200, 200a, 200b, 202, 222, 226 , 228а, RK "Babylon"), North (9, 18, 20, 35, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, electrical substation "Mayskaya", parking lot "Mayskaya"), them. Sergey Lazo (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30), Slavyanskoe shosse (0/15, Tub. Dispatcher, a/c "Zarya", a/c "Saturn", a/c "Sokol"), Sovetskaya (1, 3 , 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а), Solovievskie dachas, Sportbaza, Sportivnaya (26, 28, 30, 31а, 33, 35, 37, 39, 41), Staraya Volozhka (B/S), Student (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 37, 42, 46, 48, 48a, 50, 52.54), Udmurt (255, 257, 259 , 261, 263, 265/1, 265/2, 265/3, 265/a, 267/1, 267/2, 267/3, 269, 269a, 271, 273, 275, 277), Fruit (2 - s/t "Metallurg-1" - partially, 2 - a/c "Metallurg-2", 4, 6, 27, 29, 31, 32, 33, 33а, 35, 35а, 37, 39, 41, 43) , Central Square, Kholmogorova (3, 8, 9, 10, 11, 11a, 11b, 12, 14, 15a, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27a, 28, 29, 30, 31, 33, 33a, 34, 35, 36, 37, 37a, 37b, 37c, 39, 41, 41a, 43, 45, 139, Autocooperative "Radist-2", NTS "Amateur", "Teacher "," Builder "), Wide (2, 4, 6, 36, 38, 40, 57, 71, 71a, 71b), School (1 , 3, 5, 7, 7a, 7b, 9, 11, 12a, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25a, 27, 27/1, 33, 35, 35a, 36, 37, 38 , 39, 40, 41, 42, 42a, 43, 44, 45, 46, 47, 47a, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53a, 54, 55, 55a, 56, 57, 58, 59 , 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 66, 68, 70, 72), Shumaylova (20, 35, 37, 40, 44, 45, 47, 50, 52, 58, 58а), Shchorsa (93, 93а, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112), Yakshur-Bodyinsky tract (DOL "Volna", "Grand Hotel", 1, 2, 3, 5, House of Nature; 5km-Nagornoye forestry, s/o "Pishchevik", 7km-d/o "Mashinostroitel", Nos. 1, 2, 3,, 5, 6, 7, 7a, 12, 13, 14, 17, 19, 20 , 21; 9km- "Birch", s/o "Druzhba", №№: 1, 2. 3, 29; 10 km: 37, 44a; 13 km: 7, 14 km: Yugdon: №№: 1, 2, 3, 4, 5; DOL "Druzhba": №№: 1, 1а, 2, 4, 5, 6, 10, 13);
Izhevsk, Microdistrict Dorozhny: Dorozhnaya (4, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20); Izhevsk, md. Slide: Biathletes (23), Ski (4a, 6a, 9, 11, 12, 15, 16), Festive (19), Luge (6); Izhevsk, md. Nagorny: Azamatovskaya (1, 2, 3, 3a, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16), Beregovaya (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8), Vishurskaya (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13), Grakhovskaya (1, 2, 3, 4, 5, 6, 13), New (1, 2, 3, 5, 6), Novoelovskaya (1, 2, 3, 4), Polevskaya (4), Churovskaya (1, 2, 3, 4, 5); Izhevsk, pos. Nagorny: 5, h/s, Psychoneurological boarding house; Izhevsk, md. Orlovsky: Gornaya (62, 9), Koloskovaya (5, 6, 8, 19, 25, 29a, 34, 40, 44, 49, 58, 63, 76, 78, 81), Orlovsky prospect (2); Izhevsk, md. New Egerman: Borodullinskaya (6, 26, 28, 34, 40, 64), Olkhovskaya (8, 10, 16, 20, 21, 25, 32, 53, 55, 62); Izhevsk, pos. New Egerman: 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 29, 44, 47, 48, 52, 54, 56, 58, 64; Izhevsk, md. Old Egerman: Ershovskaya (1, 1a, 2, 3, 4, 4a, 5a, 6, 7, 7a, 7b, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 , 19, 20, 21a, 22, 23, 24, 25, 26, 26a, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 , 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 , 73, 75, 76, 77, 79, 80), Kivarskaya (1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 38, 39, 43, 47, 49, 55, 56, 58, 59), Lozovskaya (1, 2, 8, 11, 13, 14, 14а ), Novocentralnaya (10, 18, 24, 32), Orosovskaya (10, 13, 15, 18), Yarovaya (25, 27, 29); Izhevsk, pos. Pine Forest: Veselaya (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 27, 29, 30, 34, 37, 38, 42, 44, 47); Izhevsk, md. Chistoprudny: Jasmine (all houses), Pearl (all houses), Kashtanovaya (all houses), Lipovaya (all houses), Rakitovaya (all houses), Razdolnaya (all houses), Razdolny proezd (all houses), Chistoprudnaya (all houses) ...


Court hours

Monday - Thursday 08. 30 - 17.30
Friday 08. 30 - 16.30
Lunch break 13. 00 - 13.48

Opening hours of the reception court

Monday - Thursday 08. 30 - 17.30
Friday 08. 30 - 16.30
Lunch break 13. 00 - 13.48

Archive schedule

Monday - Thursday 08. 30 - 17.30
Friday 08. 30 - 16.30
Lunch break 13. 00 - 13.48

Schedule for issuing decisions, sentences, orders

Monday - Thursday 08. 30 - 17.30
Friday 08. 30 - 16.30
Lunch break 13. 00 - 13.48

Contact information

Reception of the chairman of the court
Assistant to the chairman of the court
Akhukova Alina Yurievna
72-07-87
Head of the department of office work
Ivantsova Larisa Viktorovna
61-24-13
Head of the department of civil service, personnel, legal proceedings and judicial statistics
Olga Viktorovna Nikolaeva
72-13-71
Court administrator
Semenov Sergey Nikolaevich
72 -02-56
Responsible for work with mass media
Stepanova Elina Sergeevna
72-07-87
Archive 72-75-38
Records Management - Reference 72-14-28
Fax (area code - 3412) (3412) 72-13-78
Reception court 72-81-92

Composition of the Oktyabrsky District Court

President of the Court
Tel. reception (3412) 72-07-87
Deputy Chairman of the Criminal Court
Tel. receptionist (3412) 72-03-56
Deputy Chairman of the Court for Civil Cases
Biyanov Kirill Arkadyevich
Appointed to the post by Decree of the President of the Russian Federation No. 4 of 02. 01 . 2021
Tel. Receptionist (3412) 72-03-55

Criminal Judges

Zorin Anton Vladimirovich Appointed by the Decree of the President of the Russian Federation No. 241 of 23.05.2016
Tel. receptionist (3412) 72-14-48
Kishkan Mikhail Ivanovich Appointed to the post by the Decree of the President of the Russian Federation No. 338 of 13.07.2016
Tel. Reception (3412) 72-04-92
Tel. receptionist (3412) 72-13-03
Olga Viktorovna Sarnaeva Appointed to the post by Decree of the President of the Russian Federation No. 956 of 11.08.2005
Tel. receptionist (3412) 73-05-26
Filippova Tatyana Evgenievna Appointed to the post by Decree of the President of the Russian Federation No. 345 of 18.07.2019
Tel. receptionist (3412) 72-16-76
Churkina Natalya Aleksandrovna
Appointed to the post by Decree of the President of the Russian Federation No. 172 dated 19.04 . 2017
Tel. Receptionist (3412) 73-05-28

Civil Judges

Diana Damirovna Gorodilova Appointed to the post by the Decree of the President of the Russian Federation No. 208 of 23.04.2015
Tel. receptionist (3412) 72-03-85
Karpova Oksana Pavlovna Appointed to the post by Decree of the President of the Russian Federation No. 1457 of 26.12.2006
Tel. Reception (3412) 72-08-54
Tel. receptionist (3412) 40-00-08
Kuznetsova Natalya Viktorovna Appointed to the post by the Decree of the President of the Russian Federation No. 938 of 30.06.2012
Tel. Reception (3412) 72-08-46
Tel. receptionist (3412) 72-06-17
Oksana Aleksandrovna Pashkina Appointed to the post by Decree of the President of the Russian Federation No. 552 dated 17.10.2016
Tel. receptionist (3412) 40-54-57
Petrova Evgeniya Vladimirovna Appointed to the post by the Decree of the President of the Russian Federation No. 286 of 19.06.2019
Tel. receptionist (3412) 72-18-25
Ksenia Evgenievna Prokopyeva Appointed by the Decree of the President of the Russian Federation No. 1 dated 02.01.2017
Tel. receptionist (3412) 73-05-46
Stekh Natalya Eduardovna Appointed to the post by Decree of the President of the Russian Federation No. 938 of 21.07.2007
Tel. receptionist (3412) 72-56-44
Farrukhshina Gulsina Rauisovna Appointed to the post by the Decree of the President of the Russian Federation No. 108 of 29.01.2008
Tel. receptionist (3412) 42-62-13
Shakhtin Mikhail Viktorovich Appointed to the post by Decree of the President of the Russian Federation No. 563 dated 21.11.2015
Tel. reception (3412) 72-07-80
Dmitry Andreevich Sheshukov Appointed to the post by the Decree of the President of the Russian Federation No. 1 dated 02.01.2017
Tel. Receptionist (3412) 72-08-89

Powers of the District Court

1. The District Court considers all criminal, civil and administrative cases as a court of first instance, with the exception of cases referred by federal laws to the jurisdiction of other courts.
2. In the cases established by federal law, the district court hears cases of administrative offenses.
3. On the basis of Part 4 of Article 125 of the Constitution of the Russian Federation, a district court has the right to apply to the Constitutional Court of the Russian Federation with a request for the constitutionality of a law to be applied in a specific case.
4. The district court hears appeals, submissions against decisions of justices of the peace, acting in the territory of the respective judicial region.
5. The district court, in accordance with federal law, considers cases on new or newly discovered circumstances.


Details for paying the state fee when applying to the Oktyabrsky District Court of Izhevsk

Name of the UFK for the constituent entity of the Russian Federation UFK for the Udmurt Republic of Izhevsk (Interdistrict IFTS of Russia No. 10 for the UR)
TIN of the tax authority 1831038252
KPP of the tax authority 183101001
Name and the location of the bank in which the FKK for the constituent entity of the Russian Federation opened an account OFFICE-NB UDMURTSKAYA REPUBLIC OF THE BANK OF RUSSIA // UFK in the Udmurt Republic of Izhevsk
BIK the bank in which the UFK for the constituent entity of the Russian Federation opened an account 019401100
Account number of the beneficiary's bank (field 15) 40102810545370000081
UFC account number (field 17) 03100643000000011300
Code of the budgetary classification of incomes in force from 01.01.2021
Name of the fee - go state duty paid when applying to the courts
18210803010011050110

Details for the payment of criminal, court fines cases sent to the court by the departments of the Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia in Izhevsk:

Beneficiary's bank - Branch-NB Udmurt Republic of the Bank of Russia // UFK in the Udmurt Republic of Izhevsk
BIK - 019401100
Beneficiary's bank account - bank account (correspondent account) - 40102810545370000081
Beneficiary - UFK in the Udmurt Republic (Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia in Izhevsk, account 04131A22840)
TIN of the beneficiary - 1833053506
Receiver's checkpoint - 184001001
Beneficiary's account - treasury account (settlement account) - 03100643000000011300
OKTMO - City district Izhevsk city: 94701000
“Upon payment of the state fee paid on the basis of judicial acts based on the results of consideration of cases on the merits in courts of general jurisdiction and justices of the peace indicate KBK
182 1 08 03010 01 1060110 "
When paying administrative fines established by Chapter 14 of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation, for administrative offenses in the field of entrepreneurial activity and the activities of self-regulatory organizations imposed by judges of federal courts (other fines, with the exception of fines for administrative offenses in the field of production and circulation of ethyl alcohol, alcoholic and alcohol-containing products) indicate KBK
182 1 1601141 01 9002 140
When paying administrative fines established by Chapter 15 of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation, for administrative offenses in the field of finance, taxes and fees, insurance, market securities (with the exception of fines specified in clause 6 of Art. 46 of the Budget Code of the Russian Federation) imposed by judges of federal courts (other fines, except for fines for administrative offenses in the field of production and circulation of ethyl alcohol, alcoholic and alcohol-containing products) indicate KBK
182 1 16 01151 01 9002 140

Details for paying the state duty when applying to the Supreme Court of the Udmurt Republic


DETAILS OF THE STATE DUTY

Name of the payee UFK for the Udmurt Republic (Interdistrict IFTS of Russia No. 10 for the Udmurt Republic)
TIN of the tax authority and its name 1831038252
Checkpoint 183101001
OKTMO code 94701000
Single Treasury Account (TSA) 40102810545370000081
Treasury account (beneficiary's account) 03100643000000011300
Beneficiary's bank Departments e-NB Udmurt Republic of the Bank of Russia // UFK for the Udmurt Republic of Izhevsk
BIK 019401100
Budget classification code (BCC) 182 1 08 03010 01 1050 110
Payment name State duty on cases considered in courts of general jurisdiction, justices of the peace

Bank details for funds in temporary disposal and for depositing funds to a deposit account from 2021

OFFICE-NB UDMURTSKAYA REPUBLIC OF BANK OF RUSSIA // UFK in the Udmurt Republic of Izhevsk city p/s 03212643000000011300
account number 40102810545370000081
l/account 05131419630
BIK 019401100
TIN 1835037450 KPP 184101001
KBK 43800000000000000000
OKPO 49632438
OGRN 1021801668569
Name of payment: - bail in a criminal case against. ... ... ; - Full name of the pledger; - for whom the pledge of full name is made; - case number.


SMS notification of the participants in the proceedings

The fact of consent to receive SMS notification is confirmed by a receipt, in which, along with information about the participant in the proceedings and his consent to the notification in this way, the mobile phone number to which the SMS notification is sent is indicated.
SMS notification will not be sent if there is a need to send any documents to the participant in the proceedings.
A receipt of consent to an SMS notification can be given to a participant in the proceedings at the reception of the court (room 20) when filing a statement of claim (statement), directly at the court session, and can also be attached by the participant in the proceedings in a completed form to the one submitted to court to the statement of claim (statement).


Video conferencing

Time difference with Moscow: +1 hour
Number of the courtroom equipped with the videoconferencing system: №1, №5
Telephone (fax) numbers of the departmental network of videoconferencing: 718-50-11 (phone)
IP-address of the videoconferencing (hall №1): 10. 18. 50. 52
IP- address of the videoconferencing (hall number 5): 10. 18. 50. 50
Responsible for organizing the videoconferencing: the secretary of the court session, assigned to the judge who considers the case using the videoconferencing system
The period of availability (inaccessibility) of the courtroom equipped with the system Videoconferencing can be recognized by the phone number of the person responsible for the technical support of the videoconferencing: Mayburov Anton Aleksandrovich tel. (3412) 72-13-71; departmental IP tel. 718-50-05
Rules for organizing the use of video-conferencing in federal courts of general jurisdiction.


PERSONNEL SUPPORT

Department of Civil Service, Personnel, Provision of Legal Proceedings and Judicial Statistics of the Oktyabrsky District Court of Izhevsk
Tel. (3412) 72-13-71
Head of Department Nikolaeva Olga Viktorovna
Deputy Head of Department Dyachkov Andrey Pavlovich
Senior Specialist 1 category Bogdanova Tatyana Alexandrovna


PRESS- SERVICE

Responsible person for interaction with the media is
Stepanova Elina Sergeevna
Tel. (3412) 72-07-87
Fax (3412) 72-13-78

Read 2 times Last modified on Thursday, 29 April 2021 15:20